INFOLINIA +48 698 694 905

Logo Audyt WCAG 2.1

Jak stworzyć tekst alternatywny do obrazka?

Wszystkie

Jak stworzyć tekst alternatywny do obrazka?

Zamazany obrazek kodu źródłowego, w centrum obrazka widoczny alternatywny opis obrazka

Atrybut ALT obrazka, czym jest tekst alternatywny?

Atrybut „alt” (tzw. opisowy tekst zastępczy), zwany także tekstem alternatywnym, jest stosowany w różnego rodzaju tekstach internetowych, takich jak blogi czy media społecznościowe. Pojawia się on zamiast grafiki czy zdjęcia, gdy obraz na stronie nie może się wyświetlić z powodu słabego łącza lub innych przyczyn. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku jest to sposób na poznanie wizualnych treści w Internecie i odnalezienie się w cyfrowym świecie, gdzie obrazy dominują.

Ważna alternatywa dla obrazków

Zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1, zapewnienie tekstów alternatywnych do każdej informacji nietekstowej jest obowiązkowe dla wszystkich instytucji publicznych. Warto o tym pamiętać zwłaszcza dodając grafiki do postów na Facebooku czy Twitterze. W tych aplikacjach znajdziemy specjalne funkcje do tworzenia atrybutów alt, ale praktykuje się również dodawanie opisów alternatywnych do zdjęć w nawiasie kwadratowym bezpośrednio pod obrazkiem/grafiką. Taki zabieg jest dopuszczalny, gdy udostępniamy grafikę innego autora i jesteśmy pewni, że sam autor nie dodał tekstu alternatywnego w oryginalnym poście.

Jak stworzyć tekst alternatywny dla obrazka? Poradnik.

Tworzenie atrybutu alt może wydawać się prostym zadaniem, ale aby stworzyć wartościowy opis, który będzie pomocny dla osób niewidomych, trzeba się trochę wysilić. Aby osiągnąć ten cel, warto kierować się pewnymi zasadami które omówimy na podstawie poniższego przykładowego obrazka.

1. Napisz starannie i dokładnie

Zgodnie z zaleceniami Google dla webmasterów, tekst alternatywny powinien być „krótki, ale pełen treści”. W jednym z poradników mówi się o limicie 125 znaków, jednak niektórzy eksperci nie widzą takiego ograniczenia. Ważne jest, aby stosować zdrowy rozsądek i dostosować tekst do potrzeb użytkowników. Tekst alternatywny, czyli atrybut alt, powinien zawierać słowa kluczowe i być dobrze wpasowany w kontekst obrazka. Na przykład, jeśli obraz dotyczy emocji, skupmy się na opisie emocji, które obraz wzbudza. Przy tworzeniu alternatywnych opisów warto zadać sobie pytanie, czy osoba niewidząca, po przeczytaniu opisu, będzie w stanie wyobrazić sobie zawartość obrazka.

2. Staraj się nie używać słów związanych bezpośrednio z obrazkiem

Unikaj wyrażeń takich jak „na zdjęciu widać” czy „grafika przedstawia”, przejdź od razu do treści. Dzięki temu opis stanie się bardziej płynny, a liczba używanych znaków się zmniejszy.

3. Unikuj nadużywania przymiotników i przysłówków w opisach.

Często ludzie zapominają, że celem opisu jest przede wszystkim przekazanie informacji. Zamiast tego, starają się urozmaicić teksty mnóstwem epitetów, co powoduje, że opisy stają się długie i mało precyzyjne. Efektem tego jest, że czytelnik zostaje zanudzony nieistotnymi detalami. Lepiej zastąpić nadmiar przymiotników dynamicznymi czasownikami, które dodadzą lekkości i pozwolą bardziej skupić się na konkretnym przekazie.

Duży pies przeskakuje przez drewniane ogrodzenie.

Na podstawie obrazka przedstawionego powyżej stwórzmy opis alternatywny.

„Duży pies skacze przez ogrodzenie z drewnianych desek. W tle zielone krzewy i kolorowe kwiaty.”

4. Unikaj stosowania strony biernej w tekście

Może to sprawić, że tekst stanie się niezrozumiały i nieprzyjemny w odbiorze. Używanie strony bierniej nadaje ton urzędowy i utrudnia zrozumienie treści. Zamiast tego, lepiej korzystać z aktywnej formy czasownika, co pozwoli na jasne przekazanie informacji i ułatwi czytelnikowi zrozumienie tekstu.

5. Dopasuj tekst do kontekstu

Kiedy tworzysz tekst alternatywny, pamiętaj, że powinien być zarówno treściwy, jak i odpowiedni do kontekstu, w którym jest używany. To samo zdjęcie może być opisane na różne sposoby, w zależności od strony internetowej, na której się znajduje i celu, jaki ma spełnić. Na przykład na blogach podróżniczych warto uwzględnić nazwy miejsc geograficznych w opisie, co może być mniej istotne, gdy zdjęcie jest jedynie tłem do opowiadania o wakacyjnej przygodzie.

Pisanie tekstów alternatywnych nie jest trudne i po kilku próbach staje się łatwiejsze. Ważne jest, aby każdorazowo tworzyć funkcjonalny, zrozumiały i dokładny tekst, który ułatwi percepcję wizualnego świata osobom z niepełnosprawnością wzroku. W końcu piszemy te opisy dla nich, a nie dla siebie czy dla muzów, aby mogli w pełni korzystać z treści w Internecie.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Brak dostępności – jakie kary?

Wszystkie

Brak dostępności – jakie kary?

Kosz na śmieci wypełniony banknotami pośrodku biura

Rzeczywistość wirtualna stanowi jeden z istotnych elementów naszego życia, dlatego powinna być na równi dostępna dla wszystkich użytkowników – również osób z różnymi formami niepełnosprawności, dla których strony internetowe bywają niedostępne i trudne w prawidłowej nawigacji.

Kwestię tę reguluje specjalny standard – WCAG, który zbiera wszystkie kwestie, związane wyrównywaniem szans i walką z wykluczeniem w Internecie.

Standard WCAG – co to takiego?

Standard WCAG (z ang. Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór precyzyjnie przygotowanych dokumentów prawnych, które zawierają wytyczne odnośnie dostępności serwisów internetowych, prowadzonych przez instytucje publiczne, w tym jednostki dysponujące finansami publicznymi. W dokumentach znajduje się w zasadzie wszystko to, co można uznać za istotne dla dostępności cyfrowej.

Strony www muszą być bowiem budowane tak, aby gwarantować dostępność również dla osób ze specjalnymi potrzebami – niewidzących i niedowidzących, niesłyszących lub mających problemy z koordynacją. Niestety ich wykluczenie przez podmioty publiczne to realny problem, z którym co roku boryka się wielu petentów, bez możliwości wejścia w interakcję z witryną nieprzystosowaną do ich dysfunkcji.

Standardy dostępności są tworzone przez Konsorcjum WWW (World Wide Web Consortium, w skrócie W3C), które w ramach inicjatywy na Rzecz Dostępności w Sieci przygotowuje kolejne wersje wskazówek, jak dostosowywać zmieniającą się przestrzeń wirtualną i poszczególne strony internetowe do potrzeb wszystkich użytkowników.

Obecnie obowiązującym standardem jest WCAG 2.1, który zastąpił w 2019 roku WCAG 2.0. W zaktualizowanych wytycznych znajdują się zapisy niestosowane we wcześniejszych iteracjach, w tym także te, które w WCAG pojawiły się dopiero po raz pierwszy. Tym samym część z nich wymaga wdrożenia na witryny instytucji publicznych, aby dać internautom możliwość skorzystania z nich na żądanie użytkownika.

Akty prawne – przepisy wprowadzające standard WCAG 2.1

W naszym kraju nowy standard WCAG 2.1 zastępujący WCAG 2.0, wprowadziła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i mobilnych aplikacji, w celu zaspokojenia potrzeb internautów z różnymi dysfunkcjami. W tym uniemożliwiającymi realizację różnych zadań na stronach rządowych.

Zmiany wcześniej obowiązujących przepisów (rozporządzenie KRI) wynikały z konieczności dostosowania się do prawa unijnego. Podstawą do takiego działania jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/2102 z dnia 26 października 2016 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dyrektywa wprowadza obowiązek zgodności z wytycznymi WCAG 2.1. AA. W dokumencie znalazły się szczegółowe informacje o tym, na czym polega zasada dostępności oraz jakie zmiany należy wdrożyć na stronach instytucji publicznych, aby mogły z nich swobodnie korzystać osoby ze specjalnymi potrzebami, zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i różnych urządzeniach mobilnych.

Ustawa porządkuje wszystkie wymagania oraz określa instytucje monitorujące poprawność wprowadzanych zmian (Ministerstwo Cyfryzacji). Pojawiają się w niej również informacje o procedurach w razie nieprzestrzegania i notorycznego łamania zasady dostępności.

Kto musi spełniać standard WCAG?

W ustawie wymienia się szereg podmiotów, które są zobowiązane do zapewnienia dostępności swoich stron internetowych, w tym te finansowe ze środków publicznych.

Wśród instytucji objętych takim obowiązkiem znajdują się:

 • organizacje sektora finansów i rejestrów publicznych,
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym,
 • organizacje pozarządowe, podmioty realizujące działalność publiczną.

Warto wspomnieć, że przepisy nie nakładają obowiązku posiadania strony internetowej lub tworzenia aplikacji mobilnej. Określają wyłącznie zasady postępowania dla podmiotów, które już taką witrynę posiadają lub zamierzają ją stworzyć, realizując różne zadania publiczne.

Podstawowe wytyczne WCAG 2.1 dla podmiotów publicznych

Najnowszy standard WCAG 2.1, zastępujący WCAG 2.0, skupia się na potrzebach trzech grup użytkowników stron internetowych. Zaliczają się do nich osoby niewidome i słabowidzące, osoby z problemami poznawczymi oraz użytkownicy mobilnych aplikacji. Dla części osób z niepełnosprawnościami wykonanie czynności wymagających dobrej oceny sytuacji może oznaczać duże problemy, dlatego należy zrobić wszystko, aby wybrana strona internetowa została opublikowana wedle standardu WCAG.

Standard określa zasady tworzenia i optymalizacji stron internetowych, podzielone na czytelne kategorie. Każda z nich wymienia szereg kryteriów, dzięki którym tworzy się strony spełniające restrykcyjne normy. Należy do nich choćby prawidłowa czytelność i klarowność tekstu, zastosowanie odpowiednich czcionek, audiodeskrypcja, usprawnienia w kwestii konieczności przewijania, łatwiejsze wprowadzanie danych za pomocą klawiatury, czy też automatyczne dostosowywanie zawartości np. do czytników, ekranu smartfona lub komputera odbiorcy. Liczy się także możliwość wyłączenia niektórych utrudniających przeglądanie skryptów lub forma zastąpienia treści nietekstowych, a także ułatwienia w obrębie elementów wizualnych np. dla osób słabowidzących lub pozostałych osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu osób istotny będzie również kształt wskaźnika myszy.

Jakość i poziomy zgodności (kryteria A, AA, AAA) ocenia się poprzez audyty, którymi zajmuje się nasza firma. Audyt obejmuje komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne i określa, czy dostępność cyfrowa jest optymalna, a czy sama witryna spełnia większość rygorystycznych wytycznych WCAG 2.1, dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych. Najwyższym stopniem jest poziom AAA, a najniższym – A.

Proces ten ma decydujący wpływ na to, w jakim stopniu należy usprawnić i zmodyfikować stronę internetową oraz aplikacje mobilne, a także jak spełnić wymogi stawiane przez wyśrubowany do granic możliwości WCAG 2.1, który zastąpił znany WCAG 2.0. Warto spełnić nie tylko większość z minimalnych wymagań, lecz sięgnąć wyżej i zaspokoić praktycznie wszystkie potrzeby grup korzystających z systemów teleinformatycznych, np. za pomocą aplikacji mobilnych do konsumpcji treści internetowych w postaci elektronicznej.

Dzięki spełnianiu norm otrzymuje się wiążącą deklarację dostępności, a strona staje się w pełni funkcjonalna dla osób niepełnosprawnych lub mających szczególne potrzeby, Internet z kolei zaczyna być przestrzenią rzeczywiście przyjazną dla wszystkich użytkowników. Zalecenia dotyczące powyższych zagadnień są precyzyjne, lecz czasami trudne do wdrożenia do wybranych stron WWW, dlatego też kwestię dostępności stron internetowych warto traktować w pełni priorytetowo.

Poziomy dostępności cyfrowej

Wszystkie

Poziomy dostępności cyfrowej

Dłoń trzymana na przyciskach klawiatury laptopa

Minimalny poziom dostępności cyfrowej

Zgodność z ustawą (o dostępności cyfrowej)

 • kryteria z Załącznika (nieco mniej niż WCAG na poziomie AA);
 • dopuszczalne wyłączenia (np. multimedia opublikowane przed 23 września 2020r., mapy, dokumenty opublikowane przez 23 września 2018r.);
 • dodatkowe wymogi ustawy (nieuwzględnione we WCAG) np. deklaracja dostępności;

Pośredni poziom dostępności cyfrowej

Zgodność z WCAG + dodatkowe wymogi ustawy

 • wszystkie kryteria WCAG na poziomie AA lub AAA (szerzej niż w Załączniku do ustawy);
 • bez dopuszczalnych w ustawie wyłączeń;
 • dodatkowe wymogi ustawy (nieuwzględnione we WCAG) np. deklaracja dostępności;

Wyższy poziom dostępności cyfrowej

Zgodność z WCAG + dodatkowe wymogi ustawy + inne wymagania

To co na poziomie pośrednim poszerzone np. o:

 • tłumaczenie na polski język migowy filmów;
 • informacja „O nas” w formacie easy to read oraz w polskim języku migowym;
 • dodatkowe wymogi w projektach realizowanych ze środków UE;
 • zgodność z wewnętrznymi standardami (np. prostego języka);

Ważne informacje

 • Zobacz jak wygląda przykładowa deklaracja dostępności.
 • Poznaj wymogi dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych. Dzięki nim zrozumiesz, na co musisz zwrócić uwagę w deklaracji, które elementy strony muszą być zawsze dostępne, a które nie.
 • Zbierz dane o stanie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, dla której tworzysz deklarację.
 • Zbierz także informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu – właściciela strony/aplikacji opisywanej w deklaracji.

Dostępność cyfrowa

Wszystkie

Dostępność cyfrowa

Grupa pięciu osób

Dostępność cyfrowa odnosi się do możliwości skorzystania z technologii cyfrowych i zasobów sieciowych, takich jak internet, komputery, smartfony, aplikacje i narzędzia cyfrowe, w celu przetwarzania, przechowywania i wymiany informacji.

Dostępność cyfrowa oznacza, że osoby:

 • z różnymi umiejętnościami,
 • z różnymi ograniczeniami
 • z niepełnosprawnościami,
 • osoby starsze osoby, osoby mieszkające w odległych regionach lub o niskich dochodach,

mają równy dostęp do informacji i zasobów.

W tym kontekście istotne jest zapewnienie odpowiedniego dostępu do sprzętu, oprogramowania, usług, jak również treści, informacji, artykułów i innych zasobów stron internetowych, które umożliwiają ludziom wykorzystanie technologii cyfrowych w sposób skuteczny i bezpieczny. Dostępność cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla równości szans, rozwoju społecznego i ekonomicznego, a także w walce z wykluczeniem społecznym.

Dostępność cyfrowa stron, serwisów, aplikacji internetowych

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami – dzięki dostępności cyfrowej osoby z niepełnosprawnościami mogą wygodnie korzystać z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Prawo i perspektywa dla podmiotów publicznych – to  obowiązek prawny, ale też nadzieja na dotarcie do wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowanie dostępności – bez konsekwentnych, planowanych działań nie sposób zapewnić ją choćby na poziomie minimalnym.

Jak możemy pomóc w zwiększeniu dostępności Twojej strony?

Wszystkie

Jak możemy pomóc w zwiększeniu dostępności Twojej strony?

Grafika przedstawiająca monitor

Dostępność strony internetowej to obecnie nie tylko wymóg prawny. To szansa na zwiększenie widoczności witryny, przyrost konwersji oraz poprawę satysfakcji osób regularnie ją odwiedzających. Możemy pomóc w poprawie tych wszystkich parametrów, przeprowadzając audyt na Twojej stronie www.

Dostępność strony lub aplikacji w praktyce

Przepisy nakładają na instytucje publiczne obowiązek zapewnienia dostępności strony pod względem jej czytelności i funkcjonalności.

Dotyczy to poprawy elementów wizualnych (wielkość czcionek, kontrasty), wprowadzania zmian do kodu oraz udostępniania szeregu dodatkowych narzędzi, które ułatwiają korzystanie z witryny lub aplikacji dla osób ze specjalnymi wymaganiami (ludzie starsi, osoby niepełnosprawne).

Jak zwiększyć dostępność strony?

W przypadku stron budowanych od zera można bez trudu wprowadzić wszystkie niezbędne elementy, ułatwiające dostęp do treści wszystkim użytkownikom.

Nieco bardziej skomplikowane zadanie mają witryny już istniejące, które wcześniej nie zostały zbudowane zgodnie z normami dostępności lub potrzebują dostosować się do zmieniających się standardów.

W takich sytuacjach niezbędne jest dokładne sprawdzenie zgodności strony poprzez przeprowadzenie wnikliwego audytu pod kątem dostępności oraz spełnienia standardów WCAG.

WCAG Audyt – jak możemy poprawić działanie Twojej strony?

W naszej firmie zajmujemy się dokładną analizą i sprawdzaniem dostępności wszystkich kluczowych elementów stron internetowych.

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja witryna jest przystosowana do potrzeb wszystkich grup użytkowników, wystarczy, że prześlesz nam jej adres oraz adres mailowy, na który chciałbyś otrzymać raport.

My zajmiemy się resztą.

W zależności od Twoich potrzeb możemy przygotować prosty, krótki raport, pokazujący najważniejsze informacje na temat Twojej strony. Jesteśmy też w stanie przy pomocy profesjonalnych narzędzi przeprowadzić dogłębną analizę wszystkich elementów całej witryny. Dzięki temu zyskujesz precyzyjną wiedzę, co należy zmienić, aby strona spełniała wszystkie kryteria dostępności w jak najwyższym stopniu.

Współpraca ze specjalistami i osobami zainteresowanymi

Stanowimy zespół doświadczonych specjalistów, którzy na co dzień zajmują się sprawdzaniem dostępności stron, a standardy WCAG znamy na wyrywki. Mamy zatem wiedzę teoretyczną, sporo umiejętności oraz półautomatyczne narzędzia, pozwalające na precyzyjne określenie zgodności wszystkich kluczowych aspektów stron internetowych.

Zawsze chcemy, aby nasze raporty były nie tylko odwzorowaniem istniejących przepisów, ale też odpowiadały na rzeczywiste potrzeby ludzi.

Dlatego też przy realizacji audytów współpracujemy między innymi z osobami niepełnosprawnymi i seniorami. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawdzić, na ile dana strona rzeczywiście spełnia oczekiwania osób do tej pory często podlegających cyfrowemu wykluczeniu – czy jest dla nich wystarczająco czytelna i wygodna w użytkowaniu.

Dostępność strony – droga do sukcesu

Wykonywany przez nas audyt to oczywiście tylko pierwszy krok na drodze do dostępności strony. Warto jednak wykonać go już dziś. Dlaczego?

Strona realizująca potrzeby wszystkich użytkowników pomaga zmniejszyć wykluczenie osób ze specjalnymi potrzebami. Sprawia, że mogą one bez trudu wykonywać szereg czynności za pośrednictwem sieci.

Dbałość o utrzymanie klarowności, przejrzystości oraz wprowadzenie narzędzi ułatwiających korzystanie ze strony zwiększają jej widoczność, a także poprawiają komfort użytkowników, którzy chętniej wracają do danej witryny lub polecają ją innym.

Powinieneś zatem już teraz zadbać o wygląd i funkcjonalność witryny – niech będzie naprawdę otwarta dla wszystkich użytkowników.

Sprawdź, czy Twoja strona spełnia aktualne standardy WCAG i czy jest w pełni dostępna. Co musisz zrobić? Wyślij do nas adres swojej witryny – my zajmiemy się resztą, szybko, sprawnie i profesjonalnie.

Jak przebiega audyt WCAG w naszej firmie?

Wszystkie

Jak przebiega audyt WCAG w naszej firmie?

Telefon wyświetlający napis WCAG 2.1

Dostępność strony internetowej jest niezmiernie ważna – pozwala zmniejszać wykluczenie cyfrowe oraz zwiększa funkcjonalność poszczególnych witryn.

Takie też jest nasze zadanie podczas wykonywania audytów WCAG – sprawdzamy, czy strona jest zgodna ze standardem oraz co trzeba zrobić, żeby lepiej odpowiadała potrzebom osób starszych lub niepełnosprawnych.

Jak przebiegają nasze audyty? Co musisz zrobić, żeby Twoja strona była w pełni przystosowana do potrzeb wszystkich użytkowników?

Audyt WCAG – jak sprawdzić stronę internetową?

Instytucje publiczne są zobowiązane do spełniania norm dostępności, które regularnie się zmieniają. Jak zatem sprawdzić, czy witryna jest na pewno przystosowana do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami? Należy przeprowadzić dokładny audyt.

Staramy się zawsze podchodzić indywidualnie i dbać o czas naszych klientów. Dlatego maksymalnie uprościliśmy wszelkie procedury. Aby sprawdzić stronę www, wystarczy tylko podać jej adres oraz adres mailowy, na który ma być wysłany raport po przeprowadzeniu audytu. Oprócz tego określa się stopień precyzji analizy – od szybkiego zweryfikowania jednej strony pod kątem kryteriów A i AA, aż do kompleksowego sprawdzenia całej witryny odnośnie wymagań A, AA oraz AAA.

Jak przebiega audyt – co sprawdzamy dla Ciebie?

Podczas audytu sprawdzamy wszystkie istotne elementy strony internetowej. Zwracamy baczną uwagę na kwestie czysto wizualne, jak choćby kontrasty, wielkości czcionek lub przejrzystość prezentacji treści.

Równocześnie przy pomocy specjalnych narzędzi analizujemy także kod strony oraz sprawdzamy wszystkie zastosowane przez Ciebie dodatkowe narzędzia wspierające osoby ze specjalnymi potrzebami. Tak rozbudowane i wielopoziomowe działanie pozwala zyskać pewność, że żaden ważny element nie zostanie pominięty, a każde niedociągnięcie lub brak zostaną zlokalizowane.

Współpraca z osobami niepełnosprawnymi i seniorami

Przeprowadzenie audytu przez naszych doświadczonych ekspertów, znających dokładnie normy WCAG, to jednak nie wszystko.

Dodatkowo współpracujemy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprawdzić, czy dana witryna rzeczywiście odpowiada ich potrzebom, a to prowadzi do realnego zmniejszania cyfrowego wykluczenia.

Raporty i wykazy błędów

Każdy audyt kończy się przygotowaniem przez nas raportu dotyczącego dostępności (lub jej braku) strony internetowej. W zależności od wybranego pakietu wiadomość dla klienta zawiera informację o zgodności z kryteriami, raport błędów, a także propozycje rozwiązań, które usprawnią działanie strony.

Jeśli strona odpowiada normom WCAG, wystawiamy także certyfikaty, stanowiące dowód na spełnianie wysokich standardów stron internetowych, dostępnych dla wszystkich użytkowników, bez wykluczeń.

***

Potrzebujesz więcej informacji lub chciałbyś od razu nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami już dziś. Przeprowadzimy audyt WCAG Twojej strony i pomożemy wejść na zupełnie nowy poziom dostępności dla wszystkich odbiorców treści www.

Najmocniejsze strony naszej firmy

Wszystkie

Najmocniejsze strony naszej firmy

Grafika klawiszy na klawiaturze

W teorii Internet jest przestrzenią ponad granicami, bez barier. Wciąż jednak istnieją grupy użytkowników wykluczonych lub takich, dla których korzystanie z tego obecnie niezbędnego narzędzia, jest znacząco utrudnione.

Jako firma zajmujemy się usuwaniem tych ograniczeń, poprzez przygotowywanie na zlecenie klientów precyzyjnych raportów na temat dostępności ich stron dla wszystkich użytkowników oraz spełniania restrykcyjnych norm zawartych w standardach WCAG.

Dlaczego warto nam zaufać?

Instytucje publiczne są zobligowane przepisami prawa do spełniania standardów WCAG, określających co powinno znaleźć się na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych, aby były one przyjazne dla ludzi starszych lub osób z różnymi formami niepełnosprawności.

W naszej firmie sprawdzamy dokładnie każdą stronę pod kątem aspektów wizualnych, kodu oraz funkcjonalności, a następnie tworzymy indywidualne sprawozdania dla naszych klientów.

Czym wyróżniają się nasze raporty?

Różne poziomy precyzji audytów

Naszym klientom oferujemy różne rodzaje raportów, dostosowane do mocno urozmaiconych potrzeb. Dla osób, które chciałyby tylko ogólnie sprawdzić, czy któraś z podstron spełnia zasady dostępności na poziomie A i AA, oferujemy prosty, klarowny raport.

Jeżeli natomiast niezbędna jest bardziej wnikliwa analiza wszystkich elementów strony (kryteria A, AA, AAA), wówczas nasi specjaliści przeprowadzają dokładny audyt nawet 20 podstron, którego wyniki opisują później w raporcie. Oprócz niego klienci otrzymują informacje o najczęściej występujących błędach.

Dla zwolenników rozwiązań kompleksowych mamy usługę premium. Klienci mogą w tym przypadku liczyć na audyt całej witryny, pod względem kryteriów A, AA, AAA, a także na szczegółowy raport, zawierający błędy oraz propozycje skutecznych rozwiązań. W tym przypadku wystawiamy także certyfikat WCAG.

WCAG Audyt – doświadczenie w branży

Na dostępność strony składa się olbrzymia ilość, mocno zróżnicowanych elementów. Dlatego w naszym zespole pracują doświadczeni specjaliści, którzy na temat certyfikacji WCAG wiedzą wszystko.

Od ponad 5 lat wykonujemy audyty WCAG i wiemy, jakie są największe mankamenty stron internetowych oraz co zrobić, żeby je usunąć. Dzięki temu strony internetowe mogą być naprawdę przyjazne dla wszystkich użytkowników.

Półautomatyczne, profesjonalne narzędzia

Na przestrzeni lat wypracowaliśmy nasze własne metody pracy. Sercem wszystkich działań jest oczywiście doświadczony zespół. Równocześnie korzystamy też z praktycznych, półautomatycznych narzędzi, które usprawniają codzienną pracę oraz pozwalają sięgać dalej niż konkurencja.

Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotowywać bardzo szczegółowe i indywidualne raporty oraz sprawnie analizować strony internetowe. W ten sposób dostarczamy precyzyjnych i rzetelnych danych w ekspresowym tempie –a Ty możesz szybko i sprawnie poprawić działanie swojej strony.

Współpraca z osobami niepełnosprawnymi i seniorami

Wiemy, że sama litera prawa to za mało. Dlatego też oprócz teoretycznych działań i analiz, przeprowadzamy praktyczne testy stron. Do współpracy zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz seniorów, czyli grupy często napotykające największe bariery w dostępie do treści na stronach www.

Taka współpraca pomaga nam spojrzeć na strony oczami najbardziej zainteresowanych odbiorców, a przez to lepiej dostosować je do konkretnych potrzeb wybranych grup społecznych. Pozwala to zmniejszać wykluczenie cyfrowe oraz zwiększać funkcjonalność każdej witryny.

***

Chcesz sprawdzić w praktyce, jak możemy pomóc usprawnić Twoją stronę internetową, zwiększyć jej widoczność i dostępność? Skontaktuj się z nami już dziś i wybierz optymalną formę audytu dostępności.

Współpraca z osobami z ograniczeniami

Wszystkie

Współpraca z osobami z ograniczeniami

Telefon wyświetlający napis WCAG 2.1

Współpraca z seniorami przy audytach WCAG.

W firmie WCAG dbamy o to, by strony internetowe spełniały najwyższe możliwe normy dostępności. Dzięki temu Internet staje się miejscem bardziej przyjaznym dla wielu osób, które w innych warunkach bywają odcięte od różnych treści i witryn.

Działamy w oparciu o istniejące przepisy prawne oraz standardy WCAG, przeprowadzając audyty i pomagając w dostosowywaniu platform lub aplikacji mobilnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oprócz czerpania z samej teorii i zapisów prawa, dbamy o kwestie czysto praktyczne. Dlatego do współpracy przy audytach zapraszamy samych zainteresowanych, dla których dostępność stron staje się wielkim ułatwieniem w poruszaniu się w rzeczywistości wirtualnej.

Dla kogo dostępność jest szczególnie ważna?

Standard WCAG i zasady dotyczące dostępności zostały opracowane z myślą o osobach wykluczonych społecznie, często również w świecie wirtualnym. Najczęściej mowa oczywiście o osobach z rozmaitymi formami niepełnosprawności, a także ludziach starszych. Choć wydaje się, że Internet stanowi przestrzeń otwartą na wszystkich użytkowników, niestety wciąż w tym temacie pozostaje wiele do zrobienia.

Mało czytelne treści, brak klarowności przekazu lub udogodnień dla osób ze słabszą koordynacją lub problemami ze wzrokiem niejednokrotnie sprawiają, że nie mogą one w pełni wykorzystywać zasobów sieci. Szczególnie problematyczne bywa to w przypadku witryn lub aplikacji należących do instytucji publicznych.

WCAG audyt – jak sprawdzamy strony internetowe?

Na mocy istniejących przepisów instytucje publiczne są zobowiązane do stosowania się do zasad dostępności w przypadku stron internetowych oraz udostępnianych aplikacji mobilnych.

Prace nad poprawą funkcjonalności witryn zaczynają się zawsze od przeprowadzenia wnikliwego audytu, który chętnie wykonujemy dla zainteresowanych podmiotów.

Zadaniem tego procesu jest sprawdzenie wszystkich kluczowych elementów strony pod kątem jej zgodności z wytycznymi ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz obowiązujących standardów WCAG.

Kontroli podlegają zarówno elementy techniczne, jak i wizualne. Co ważne, podczas realizowanych przez nas audytów nie opieramy się wyłącznie na literze prawa i zgodności poszczególnych paragrafów. Skupiamy się znacznie mocniej na walorach czysto praktycznych. Dlatego podczas sprawdzania dostępności stron internetowych współpracujemy z samymi zainteresowanymi, w tym między innymi z Klubem Seniora Grota.

Audyty we współpracy z seniorami

Dlaczego współpraca z osobami starszymi z Klubu Seniora Grota jest dla nas tak ważna? Przede wszystkim pozwala skupić się na praktycznych aspektach dostępności. Przepisy, regulujące wygląd i funkcjonowanie stron lub aplikacji, są bowiem bardzo ogólne i stanowią przede wszystkim wskazówki do działania.

Współpraca z seniorami natomiast to najlepsza możliwa praktyka. W jaki sposób przebiegają nasze działania? Osoby starsze dokładnie sprawdzają zawartość analizowanej strony, weryfikują na ile jest ona dla nich przejrzysta i klarowna, czy są w stanie znaleźć wszystkie ważne dla nich informacje lub wykonać potrzebne czynności.

Prowadzi to do faktycznego zmniejszenia wykluczenia cyfrowego, a przygotowywane przez nas raport stają się bliższe życia oraz realnych potrzeb konkretnej grupy społecznej.

Standard WCAG 2.1 w praktyce

Wszystkie

Standard WCAG 2.1 w praktyce

Dłoń trzymana na przyciskach klawiatury laptopa

Standard dostępności WCAG ma za zadanie zmniejszać ryzyko wykluczenia społecznego oraz ułatwiać funkcjonowanie w wirtualnym świecie w przypadku osób ze szczególnymi potrzebami, w tym seniorów lub ludzi doświadczonych rozmaitymi formami niepełnosprawności.

Spełnienie kryteriów obowiązującego obecnie standardu WCAG 2.1 w instytucjach publicznych wiąże się z koniecznością wprowadzenia szeregu elementów na stronach www i w aplikacjach mobilnych. Jak powinny te zmiany wyglądać w praktyce?

Zasady dostępności strony – co się szczególnie liczy?

Dostępność w przepisach określono jako zespół 4 zasad. Zalicza się do nich:
 • Postrzegalność (Perceivable),
 • Zrozumiałość (Uderstandabe),
 • Funkcjonalność (Operable),
 • Solidność (Robust).
Postrzegalność ma silny związek z odbiorem strony przy pomocy zmysłów. W tej zasadzie mamy zatem do czynienia z odpowiednim krojem i wielkością czcionek oraz kontrastami zastosowanymi na stronie. Zrozumiałość zapewnia klarowność informacji oraz pozwala dotrzeć do nich w uproszczony sposób. Funkcjonalność i solidność dostarczają odpowiednich narzędzi usprawniających dostęp do danych w witrynie. Są to pojęcia dość ogólne. Stąd ustawodawca przygotował dla każdej z kategorii szereg precyzyjnych wytycznych, co i w jaki sposób musi zostać poprawione na stronie, aby spełniała ona normy WCAG 2.1. Łącznie mamy do czynienia z niemal 80 kryteriami, przypisanymi do trzech poziomów: A, AA, AAA. Każdy z nich oznacza inny stopień spełniania wytycznych.

Poziomy dostępności – czym różni się poziom A, AA oraz AAA?

Poziom A określa niezbędne minimum, które pozwala na uzyskanie dostępności, bez wykluczania jakichkolwiek grup użytkowników. Poziom AA zawiera kryteria zalecane, aby strona była jak najbardziej przyjazna użytkownikom o specjalnych wymaganiach. Poziom AAA natomiast wprowadza dostępność w pełnym zakresie, zapewniając komfortowe użytkowanie dla wszystkich osób. Przykładem dostępności na różnych poziomach może być choćby wprowadzenie alternatywnych form prezentacji treści. Na poziomie A może się to odbywać poprzez nagranie audio, video lub rozszerzone napisy. Poziom AA wprowadza napisy rozszerzone albo audiodeskrypcję. Na poziomie AAA pojawiają się natomiast nagrania w języku migowym.

Konieczne i niekonieczne elementy strony

Standard WCAG 2.1 określa precyzyjnie, które elementy strony muszą być wykonane z zachowaniem najwyższych standardów dostępności. Za części strony, które muszą być bezwzględnie dostępne, uznaje się:
 • link do BIP,
 • dane kontaktowe,
 • narzędzia kontaktowe (formularze, przekierowania do innych form kontaktu),
 • nawigację,
 • deklarację dostępności,
 • dokumenty urzędowe dla użytkowników, w tym również wzory formularzy lub umów do pobrania.
W ramach ustawy pojawia się też szereg informacji o wyjątkach i częściach strony, które nie muszą być dostępne. Zalicza się do nich między innymi:
 • multimedia nadawane na żywo,
 • dokumenty archiwalne, opublikowane przed 23 września 2018,
 • treści od innych podmiotów,
 • treści, których nie wykorzystuje się do realizacji bieżących zadań,
 • niektóre mapy (jeśli zapewni się do nich alternatywny dostęp).

Czy każda instytucja musi zapewnić dostępność?

Ustawa precyzyjnie określa, że instytucje publiczne mają zapewnić dostępność wyżej opisanych elementów, w precyzyjnie określonych stopniach. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy podmioty są z tego obowiązku zwolnione. W ustawie pojawia się informacja o tym, że zwolnienie z wprowadzenia dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej występuje wtedy, gdy wiązałoby się to z nadmiernymi kosztami. Taka instytucja jest zobowiązana do przygotowania pełnej analizy, zawierającej ocenę zwiększenia dostępności oraz szacunki, w jakim stopniu prezentowane treści dotyczą osób z niepełnosprawnością. Podmiot musi również wprowadzić alternatywne formy dostępu do wymaganych danych lub zamieścić informację, na jakich, innych stronach można je znaleźć. Warto pamiętać, że zbyt wysokie obciążenie kosztowe nie zwalnia z obowiązku przygotowywania i publikowania deklaracji dostępności, do której dołącza się wyniki przeprowadzonej analizy.

Dlaczego dostępność jest tak ważna?

Wszystkie

Dlaczego dostępność jest tak ważna?

Grafika

Zadbaj o dostępność.

Naprawdę trudno w obecnych czasach wyobrazić sobie funkcjonowanie bez Internetu. Teoretycznie przestrzeń online jest otwarta dla wszystkich i pozwala w łatwy, wygodny sposób znaleźć praktyczne informacje, załatwić sprawy urzędowe lub dostarczyć sobie nieco rozrywki. Czy jednak na pewno Internet jest równie gościnny dla wszystkich użytkowników? Szacuje się, że około 15% ludzi na świecie boryka się z różnymi formami niepełnosprawności. Dla nich często dostęp do stron internetowych bywa utrudniony, a niekiedy wręcz niemożliwy. Aby temu przeciwdziałać, powołano do życia inicjatywę Web Accessibility Initiative (WAI), która regularnie przygotowuje wytyczne dotyczące dostępności w Internecie, a także tworzy narzędzia poprawiające ją. WAI odpowiada za opracowywanie standardu WCAG, który zbiera wszystkie istotne przepisy na temat tego, jak zapewnić dostępność stron dla wszystkich użytkowników, minimalizując dzięki temu wykluczenie społeczne również w przestrzeni wirtualnej.

Strona dostępna, czyli jaka?

Dostępność strony lub aplikacji mobilnej dotyczy szeregu jej parametrów i elementów znajdujących się na niej. Aby były one przystosowane do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, należy zadbać o zwiększenie funkcjonalności witryny – na poziomie wizualnym i informatycznym. Strona dostępna powinna być przede wszystkim funkcjonalna i prosta w obsłudze, odpowiadając na potrzeby osób słabowidzących, niewidomych lub mających problemy z koordynacją. Równie ważna jest także przejrzystość treści i znajdujących się na stronie komunikatów. Dzięki temu użytkownicy mogą się po niej bez trudu poruszać.

Jak uzyskać dostępność strony – najważniejsze kwestie

Wszystko zaczyna się od projektu strony. Warto już na tym etapie zadbać o stworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim użytkownikom. Jednym z najważniejszych elementów jest dobry projekt. Witryna lub aplikacja musi być w pełni czytelna, bez niepotrzebnych dodatków, które mogą dezorientować i utrudniać zrozumienie treści. W wielu przypadkach mniej naprawdę znaczy więcej. Inną niezmiernie ważną kwestią jest zadbanie o kontrasty na stronie. Subtelna kolorystyka w wielu przypadkach potrafi prezentować się niezmiernie wyrafinowanie. Niestety nie zawsze jest czytelna dla wszystkich osób odwiedzających witrynę lub korzystających z aplikacji. Stąd też warto korzystać z kolorów kontrastujących, które zwiększają widoczność kluczowych elementów. Oprócz kontrastów i czytelności projektu warto wykorzystać duże przyciski kontrole (np. CTA), które ułatwiają nawigowanie po stronie. Niezmiernie ważna jest także możliwość konfigurowania wielkości tekstów i obrazów do indywidualnych potrzeb użytkownika. Na nowoczesnych, dostępnych stronach internetowych wykorzystuje się szereg dodatkowych narzędzi. Ich zadaniem jest zwiększenie komfortu korzystania z zasobów witryny. Stosuje się do tego programy do rozpoznawania głosu lub tłumaczące tekst pisany na mowę. Dzięki nim z zasobów internetu mogą korzystać nawet osoby niewidome. Powinno się także zadbać o wprowadzenie możliwości poruszania się po stronie bez używania myszy poprzez skróty klawiszowe. Dzięki nim witryna lub aplikacja stają się przyjazne także dla osób, mających problemy z koordynacją, którym posługiwanie się przyciskami myszy sprawia trudność.

Czemu dostępność strony jest istotna?

W podstawowych założeniach dostępność strony ma służyć osobom wykluczonym cyfrowo i dawać im równe szanse w dostępie do treści, prezentowanych w przestrzeni wirtualnej. Dzięki temu u sporego grona użytkowników podnosi się komfort codziennego życia. Warto jednak spojrzeć na dostępność strony szerzej – tak naprawdę elementy takie, jak zwiększenie czytelności i ułatwienie nawigowania po stronie wpływają bowiem na wygodę wszystkich internautów, nie tylko tych, mających specjalne wymagania. Stosowanie się do zasad dostępności prowadzi zatem do tego, że użytkownicy chętniej odwiedzają daną witrynę, co prowadzi do zwiększenia ruchu oraz często wyższych konwersji. Strona staje się lepiej widoczna i zyskuje coraz wyższe oceny od odbiorców. Dostępność wpływa jednak nie tylko na satysfakcję użytkowników. Przekłada się też na lepszą pozycję w wynikach Google, dzięki wykorzystaniu komunikatów audiodeskrypcyjnych, alternatywnych tytułów i innych dodatkowych treści. Okazuje się zatem, że dostępność to tak naprawdę korzyść dla wszystkich zainteresowanych stron.