INFOLINIA +48 698 694 905

Logo Audyt WCAG 2.1
Wszystkie

Dostępność cyfrowa

Grupa pięciu osób

Dostępność cyfrowa odnosi się do możliwości skorzystania z technologii cyfrowych i zasobów sieciowych, takich jak internet, komputery, smartfony, aplikacje i narzędzia cyfrowe, w celu przetwarzania, przechowywania i wymiany informacji.

Dostępność cyfrowa oznacza, że osoby:

  • z różnymi umiejętnościami,
  • z różnymi ograniczeniami
  • z niepełnosprawnościami,
  • osoby starsze osoby, osoby mieszkające w odległych regionach lub o niskich dochodach,

mają równy dostęp do informacji i zasobów.

W tym kontekście istotne jest zapewnienie odpowiedniego dostępu do sprzętu, oprogramowania, usług, jak również treści, informacji, artykułów i innych zasobów stron internetowych, które umożliwiają ludziom wykorzystanie technologii cyfrowych w sposób skuteczny i bezpieczny. Dostępność cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla równości szans, rozwoju społecznego i ekonomicznego, a także w walce z wykluczeniem społecznym.

Dostępność cyfrowa stron, serwisów, aplikacji internetowych

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami – dzięki dostępności cyfrowej osoby z niepełnosprawnościami mogą wygodnie korzystać z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Prawo i perspektywa dla podmiotów publicznych – to  obowiązek prawny, ale też nadzieja na dotarcie do wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowanie dostępności – bez konsekwentnych, planowanych działań nie sposób zapewnić ją choćby na poziomie minimalnym.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!