Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności WCAG2.1

Deklaracja dostępności jest dokumentem potwierdzającym zgodność ze standarderm WCAG2.1 i dostępność serwisu dla osób z ograniczeniami. Sprawdź czy Twoja strona jest zgodna i otrzymaj deklarację.