INFOLINIA +48 698 694 905

Logo Audyt WCAG 2.1

Działania społeczne

Działania społeczne

Wychodzimy z inicjatywą mającą na celu poprawę dostępności cyfrowej i zapewnienie, że zasoby cyfrowe są dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności czy możliwości.

Realizowaliśmy projekty między innymi dla:

Różnorodne inicjatywy

Naszym celem jest zwiększenie świadomości, zrozumienia i akceptacji zasad dostępności wśród społeczności związanej z tworzeniem, projektowaniem, rozwijaniem i zarządzaniem stronami internetowymi, aplikacjami mobilnymi i innymi zasobami cyfrowymi.

Szkolenia i edukacja

Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i innych form edukacyjnych w celu podniesienia świadomości i kompetencji związanych z dostępnością cyfrową.

Dobre praktyki

Promowanie najlepszych praktyk w tworzeniu dostępnych stron internetowych takich jak stosowanie odpowiednich opisów alternatywnych dla multimediów i czytelnych kontrastów kolorów.

Testowanie i audyty

Przeprowadzanie testów i audytów dostępności cyfrowej w celu identyfikacji i naprawy ewentualnych błędów i niedociągnięć w zasobach cyfrowych.

Współpraca z osobami z niepełnosprawnościami

Włączanie osób z różnymi niepełnosprawnościami do procesu projektowania, testowania i oceny dostępności cyfrowej, w celu uwzględnienia ich potrzeb.

Kampanie informacyjne

Prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych na temat dostępności cyfrowej, zarówno wśród profesjonalistów z branży cyfrowej, jak i szerokiej publiczności.

Lobbying i działania na rzecz zmian prawnych

Działania na poziomie legislacyjnym mające na celu promowanie i wdrażanie przepisów prawnych dotyczących dostępności cyfrowej oraz dążenie do ich wdrożenia i egzekwowania.

WCAG 2.1 i działania społeczne

No Content Available

Realizowaliśmy projekty między innymi dla