INFOLINIA +48 698 694 905

Logo Audyt WCAG 2.1
Wszystkie

Kto musi spełniać standard WCAG?

Grafika przedstawiająca monitor i ikonki

Standard WCAG wyrównuje szanse i poprawia dostęp do treści, znajdujących się na stronach internetowych, dla osób ze specjalnymi potrzebami, w tym dla niepełnosprawnych i seniorów.

Restrykcyjne przepisy regulują formę tworzenia i adaptacji stron www oraz aplikacji mobilnych, aby stały się one przyjazne wszystkim użytkownikom.

Kto musi przestrzegać standardów WCAG?

Obowiązujący obecnie standard WCAG 2.1 został w naszym kraju wprowadzony w 2019 roku na mocy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która wdrożyła postanowienia zawarte w unijnej Dyrektywie. Na mocy tych dokumentów do wprowadzenia standardów dostępności na swoich stronach i w aplikacjach mobilnych są zobligowane różne instytucje publiczne. W szczególności dotyczy to podmiotów, których działalność dotyczy ochrony, promocji zdrowia, a także osób niepełnosprawnych lub w wieku emerytalnym. Wyróżnia się kilka podstawowych kategorii instytucji publicznych, które muszą wdrożyć standard WCAG na swoich stronach:
  • organizacje należące do sektora finansów publicznych,
  • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
  • osoby prawne utworzone do zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym,
  • organizacje pozarządowych prowadzące działalność publiczną.
Warto również wspomnieć w tym miejscu, że obowiązkowi nie podlegają dostawcy usług multimedialnych, ujęci w ustawie o radiofonii i telewizji. Poprawność wdrożeń oraz poprawę dostępności stron internetowych instytucji publicznych nadzoruje Ministerstwo Cyfryzacji, które w razie niewypełnienia obowiązków, może nałożyć na podmiot określoną w przepisach karę. Ministerstwo przesyła szczegółowe sprawozdania z monitoringu do Komisji Europejskiej każdego roku.

Obowiązki dla instytucji

Jednym z podstawowych obowiązków, wynikających z ustawy, jest konieczność przygotowania i opublikowania deklaracji dostępności. Wzór takiego dokumentu znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Instytucje publiczne każdego roku (do marca) muszą stworzyć dokument w formie cyfrowej, a następnie umieścić go na swojej stronie www w widocznym miejscu. Na deklarację dostępności składa się szereg elementów, w tym:
  • status zgodności (zgodna z normą/częściowo zgodna/niezgodna),
  • treści niedostępne,
  • oświadczenie w sprawie dostępności.

Kary za brak dostępności

Notoryczne i nieuzasadnione łamanie przepisów oraz brak wdrożenia niezbędnych elementów może się zakończyć nałożeniem przez Ministerstwo Cyfryzacji kary na instytucję. Ustawa określa, że jej wysokość może wynieść do 5000 zł (brak deklaracji dostępności) lub do 10000 zł (łamanie zasad dostępności strony www lub aplikacji mobilnej). Uporczywość oznacza w tym przypadku brak postępów w trzech kolejnych monitoringach przeprowadzanych przez Ministerstwo oraz występowanie rosnącej ilości skarg. Instytucje publiczne powinny zatem dobrze się przygotować oraz nieustannie udoskonalać strony. Można tego dokonać choćby poprzez przeprowadzanie audytów, którymi zajmuje się nasza firma. Dzięki temu każda strona będzie spełniać nawet najbardziej restrykcyjne, zmieniające się standardy.

Ostatnie posty

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!