Praktyka

Standard WCAG 2.1 w praktyce

  • 3 lipca, 2021
  • admin

Standard dostępności WCAG ma za zadanie zmniejszać ryzyko wykluczenia społecznego oraz ułatwiać funkcjonowanie w wirtualnym świecie w przypadku…

Read More