INFOLINIA +48 698 694 905

Logo Audyt WCAG 2.1

Poziomy dostępności cyfrowej

Wszystkie

Poziomy dostępności cyfrowej

Dłoń trzymana na przyciskach klawiatury laptopa

Minimalny poziom dostępności cyfrowej

Zgodność z ustawą (o dostępności cyfrowej)

 • kryteria z Załącznika (nieco mniej niż WCAG na poziomie AA);
 • dopuszczalne wyłączenia (np. multimedia opublikowane przed 23 września 2020r., mapy, dokumenty opublikowane przez 23 września 2018r.);
 • dodatkowe wymogi ustawy (nieuwzględnione we WCAG) np. deklaracja dostępności;

Pośredni poziom dostępności cyfrowej

Zgodność z WCAG + dodatkowe wymogi ustawy

 • wszystkie kryteria WCAG na poziomie AA lub AAA (szerzej niż w Załączniku do ustawy);
 • bez dopuszczalnych w ustawie wyłączeń;
 • dodatkowe wymogi ustawy (nieuwzględnione we WCAG) np. deklaracja dostępności;

Wyższy poziom dostępności cyfrowej

Zgodność z WCAG + dodatkowe wymogi ustawy + inne wymagania

To co na poziomie pośrednim poszerzone np. o:

 • tłumaczenie na polski język migowy filmów;
 • informacja „O nas” w formacie easy to read oraz w polskim języku migowym;
 • dodatkowe wymogi w projektach realizowanych ze środków UE;
 • zgodność z wewnętrznymi standardami (np. prostego języka);

Ważne informacje

 • Zobacz jak wygląda przykładowa deklaracja dostępności.
 • Poznaj wymogi dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych. Dzięki nim zrozumiesz, na co musisz zwrócić uwagę w deklaracji, które elementy strony muszą być zawsze dostępne, a które nie.
 • Zbierz dane o stanie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej, dla której tworzysz deklarację.
 • Zbierz także informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu – właściciela strony/aplikacji opisywanej w deklaracji.

Recent Post

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Deklaracja dostępności – najważniejsze informacje

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności – najważniejsze informacje

Deklaracja dostępności – co to jest?

Opis dostępności podmiotu publicznego dla osób
z niepełnosprawnościami.

Informuje te osoby o stanie dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej i budynku siedziby podmiotu publicznego.

Jest obowiązkowa dla stron internetowych podmiotów publicznych od
23 września 2020 r., a dla aplikacji mobilnych tych podmiotów od
23 czerwca 2021 r.

Czym nie jest deklaracja dostępności

Deklaracją dostępności NIE JEST:

 • Raport o stanie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • informacja w formacie łatwym do czytania i w polskim języku migowym o tym, czym zajmuje się podmiot,
 • opis, w dowolnej formie, tego jak podmiot dba o dostępność.

Forma i zakres deklaracji

Ogólna forma i zakres deklaracji dostępności są wspólne w całej UE. Określa je Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523.

Szczegółową formę i zakres deklaracji dostępności określają poszczególne kraje. W Polsce opisują je Warunki techniczne.

Dostępność cyfrowa

Wszystkie

Dostępność cyfrowa

Grupa pięciu osób

Dostępność cyfrowa odnosi się do możliwości skorzystania z technologii cyfrowych i zasobów sieciowych, takich jak internet, komputery, smartfony, aplikacje i narzędzia cyfrowe, w celu przetwarzania, przechowywania i wymiany informacji.

Dostępność cyfrowa oznacza, że osoby:

 • z różnymi umiejętnościami,
 • z różnymi ograniczeniami
 • z niepełnosprawnościami,
 • osoby starsze osoby, osoby mieszkające w odległych regionach lub o niskich dochodach,

mają równy dostęp do informacji i zasobów.

W tym kontekście istotne jest zapewnienie odpowiedniego dostępu do sprzętu, oprogramowania, usług, jak również treści, informacji, artykułów i innych zasobów stron internetowych, które umożliwiają ludziom wykorzystanie technologii cyfrowych w sposób skuteczny i bezpieczny. Dostępność cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla równości szans, rozwoju społecznego i ekonomicznego, a także w walce z wykluczeniem społecznym.

Dostępność cyfrowa stron, serwisów, aplikacji internetowych

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami – dzięki dostępności cyfrowej osoby z niepełnosprawnościami mogą wygodnie korzystać z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych.

Prawo i perspektywa dla podmiotów publicznych – to  obowiązek prawny, ale też nadzieja na dotarcie do wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowanie dostępności – bez konsekwentnych, planowanych działań nie sposób zapewnić ją choćby na poziomie minimalnym.