Reguły

Kto musi spełniać standard WCAG?

  • 3 lipca, 2021
  • admin

Standard WCAG wyrównuje szanse i poprawia dostęp do treści, znajdujących się na stronach internetowych, dla osób ze specjalnymi…

Read More