Deklaracja Dostępności WCAG2.1

Przedsiębiorstwo Państwowe „PORTY LOTNICZE” zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://polish-airports.com/.

Data publikacji strony internetowej: 2017.04.27
Data publikacji deklaracji dostępności: 2022.03.14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.02.10

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zapewnienie dostępności naszych serwisów to dla nas ważny proces. Obecnie intensywnie pracujemy nad dostosowaniem naszych serwisów do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej. W miarę naszych możliwości będziemy rozszerzać dostępność naszych serwisów o treści i elementy wskazane poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Treść w trakcie przygotowania.
Raport dostępności do pobrania pod linkiem.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-14.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-14.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest:

Pan: Sebastian Czecharowski, Kierownik Zespołu Jakości Obsługi Klienta
Adres poczty elektronicznej: skargi.reklamacje@ppl.pl
Numer Telefonu: +48 22 650 14 46

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością, informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo do występowania z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych lub ich elementów. Każdy ma także prawo żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do, Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

© WCAG-AUDYT.PL

Sporządzono 14.03.2022r.